Firma vysokých kvalit

Každá firmy, která má zaměstnance musí dbát na to, aby její zaměstnanci naprosto přesně věděli, co je náplní jejich práce, jaké mají dodržovat pracovní postupy, aby věděli veškeré své povinnosti, ale také svá práva. S nástupem do nové práce je každý zaměstnanec seznamován s řadou dokumentů a prochází řadou školení. Začíná to zdravotní prohlídkou u firemního lékaře, který posoudí, zda zaměstnanec může vykonávat danou práci na daném pracoviště s ohledem na jeho zdravotní stav. V den nástupu je zaměstnanec řádně proškolen ohledně bezpečnosti práce. Musí vědět, jaké nebezpečí mu může na jeho novém pracovišti čekat a jak se má zachovat, kdyby skutečně k úrazu došlo.

strategie

A v neposlední řadě je nový zaměstnanec seznámen s řadou směrnic, které si daná firma vydává sama. Tyto směrnice jednoznačně určují pracovní postupy pro jednotlivá pracoviště a nový zaměstnanec je striktně povinen je dodržovat. Směrnice si vydává každá firma a záleží na jaké úrovni je firma. Firmy na nejvyšší úrovni, které mají certifikaci ISO 9001 mají tyto směrnice také certifikované a celá firma na povinná je dodržovat. Aby se firma moha pyšnit certifikátem ISO 9001, musí se u ní provádět externí audity certifikovanými společnostmi.

kvalita

Tento audit je pro většinu firem náročný, protože auditoři hledají poctivě veškerá pochybení. Proto je výhodné, pokud si před externím auditem nechá firma provést interní audit, internal audits, který může včas odhalit nedostatky a firma bude mít dost času je napravit před hlavním externím auditem, který by v případě skutečně závažných nedostatků mohl vést k odebrání certifikátu ISO 9001 a to by pro firmu mohlo být zničující, pokud její obchodní partneři toto vyžadují. A v celosvětovém měřítku má skutečně vlastnictví certifikátu ISO 9001 velkou hodnotu. Dodržovat směrnice je povinností zaměstnanců a vydávat směrnice je povinností zaměstnavatele.


Podobné příspěvky