Jaké části obsahuje nemocnice?

Když se vydáme do nemocnice, většinou to není kvůli příjemným věcem. Ale měli jste někdy šanci projít si celou nemocnici a dozvědět se něco více o jejím fungování? O některých částech možná ani nevíte, že se v nemocnici nacházejí.

Jednotlivá lůžková oddělení

To hlavní, co tvoří nemocnici, jsou jednotlivá lůžková oddělení, kterých je ve větších nemocnicích i několik desítek. Na nich jsou umístěni pacienti, kteří se nemohou léčit doma a bylo třeba je hospitalizovat. Oddělení jsou nejrůznější, interní, chirurgické, geriatrické, plicní, kardiologické, dětské, novorozenecké, urologické a podobně. Ne všechny nemocnice samozřejmě obsahují stejná oddělení.

Ambulance

Pro ty, kteří potřebují ošetření, ale nevyžadují hospitalizaci, nebo se ještě neví, zda budou hospitalizováni, jsou určeny ambulance. Tam přichází pacienti s určitými zdravotními problémy. Jsou zde přítomni lékaři, kteří zhodnotí jejich stav a určí léčbu.

ambulance

Lékárna

Každá nemocnice má k sobě přidruženou lékárnu. Ta je velmi důležitá. Samozřejmě funguje pro veřejnost jako klasická lékárna, ale prostřednictvím takových lékáren se zajišťuje i zásobování léků celé nemocnici pro jednotlivé oddělení. Distribuci léčiv zajišťují různí distributoři.

Vyšetřovací oddělení

V každé nemocnici jsou i nejrůznější zobrazovací a vyšetřovací metody, které slouží k správné diagnostice pacientů a tím je možno určit pak další léčbu. V klasických nemocnicích najdete ultrazvuk, rentgen, CT, magnetickou rezonanci a podobně.

rentgen

Knihovna

Možná vás to překvapí, ale spousta nemocnic má svou vlastní lékařskou knihovnu. Ta bývá omezeně k dispozici i veřejnosti, ale slouží především lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu. Bývá zásobena zdravotnickou literaturou a nejrůznějšími zdravotnickými periodiky, která jsou pravidelně doplňovány. To zajišťuje proškolený personál knihovníků.

Sterilizace

Centrální sterilizace se nachází v každé nemocnici. V nemocnici vzniká spoustu odpadu ale ne všechny věci, které jsou znečištěny biologickým materiálem jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Takové věci se odesílají na centrální sterilizaci, kde se sterilizují předepsanými postupy, aby se zahubily všechny viry a bakterie a dané věci se mohli znovu použít při práci s pacienty.


Podobné příspěvky