Pro koho je vhodná fotovoltaika Brno


Není pochyb o tom, že fyzické, stejně jako právnické osoby chtějí ušetřit za elektřinu. Vzhledem k rostoucím cenám poskytovatelů tedy často hledají alternativní metody. Jednou z oblíbených jsou solární elektrárny, jako je například fotovoltaika a Brno Sunus. Jen málokdo si však uvědomuje, že i tato má svá omezení, a není tedy vhodná pro všechny.

V první řadě je potřeba si uvědomit, jaké má vlastně nároky na prostor. Asi není žádným překvapením, že panely by měly být vystaveny slunečnímu světlu pokud možno po celý den. To ovšem není tak snadné zařídit, jak se může zdát.

solární panely

Zvláště v centru měst totiž existuje množství objektů, které vytváří stín. Mohou to být stromy, vyšší domy, či cokoliv jiného. Na zdroji stínu v podstatě nezáleží, důležité je, že blokuje sluneční světlo, čímž značně snižuje množství vyrobeného proudu.

Důležitá je také dostatečně velká plocha, zvláště pokud chceme pomocí fotovoltaiky pokrýt veškerou svou spotřebu. To nebývá až takový problém u firem, které mají často továrny v rozlehlých, nízkých halách, avšak u rodinných domů, který bývají stavěny spíše do výšky, to již problém být může. A pokud nebudeme mít dostatečnou plochu, pak rozhodně nevyrobíme dostatek proudu.

dům s fotovoltaickými panely

Problém je také v tom, že v našich zeměpisných šířkách máme značné rozdíly mezi dobou i intenzitou slunečního světla v zimě a v létě. To znamená, že v zimním období se nevyrobí ani zdaleka tolik elektřiny, a přitom právě v této době mnohem více svítíme a také topíme, což vede k vyšší spotřebě proudu.

Co může někoho překvapit je také finanční náročnost celého projektu. To platí zvláště, pokud chceme skutečně kvalitní elektrárnu, která nám skutečně dlouho vydrží a bude opravdu efektivní. Návratnost této investice tedy není ani zdaleka tak vysoká, jak bychom se mohli domnívat.

Než se tedy pro tento způsob získávání elektřiny rozhodneme, musíme s těmito skutečnostmi počítat. Vyhneme se tak ošklivým překvapením a zklamání, které by nás jinak mohly čekat.


Podobné příspěvky